Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

HEUNKS C., D. BEUKER, W. LENGKEEK, S. BOUMA, B. ACHTERKAMP & A.J. VAN DER WINDEN (2016) Duikers ontrafelen geheimen van overwinterende Brilduikers in de Veluwerandmeren. LIMOSA 89 (2): 49-57.

Een goede plek om in de winter Brilduikers te zien is de keten van Veluwerandmeren. Van een troebele groene soep in de jaren zeventig is het water in deze meren tegenwoordig weer helder geworden, dankzij de opkomst van allerlei ondergedoken waterplanten zoals kranswieren en fonteinkruiden. Wat Brilduikers nu precies aantrekt in deze randmeren is echter onduidelijk. Onderzoek door scubaduikers op de plekken waar Brilduikers foerageerden leverde nieuwe inzichten in hun ecologie en aantalstoename in de randmeren.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.2 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]