Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 93.3 jaargang 2020Limosa 93.2 jaargang 2020
Limosa 93.1 jaargang 2020Limosa 92.3 jaargang 2019
Limosa 92.2 jaargang 2019Limosa 92.1 jaargang 2019

[meer afleveringen]

 Limosa 93.4 jaargang 2020

nieuwste aflevering jaargang 93 (4) 2020  bekijk

VAN DER WINDEN J, DEUZEMAN S, WEEDA S, FOPPEN R, VAN HORSSEN P & POOT M Broedsucces en nesthabitat van de Grote Karekiet in begraasde rietkragen in de kerngebieden
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

OOSTERHUIS R Het broedsucces van twee populaties Huismussen in verschillende biotopen in de omgeving van Leek
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

COURTENS W, FIJN RC & RINGGROEP DELTA Plaatstrouw van Grote Sterns in het noordelijke Deltagebied
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN DIEK H, GELDERBLOM PG Eerste nestvondst van een IJseend in Nederland
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

BUIJS R-J & HUIG N Meeuwen in Den Haag: wie, wanneer, waar en waarom?
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R Andermans Veren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLAASSEN R, KLEEFSTRA R & BUITER R Recensies
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster