Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 92.1 jaargang 2019Limosa 91.4 jaargang 2018
Limosa 91.3 jaargang 2018Limosa 91.2 jaargang 2018
Limosa 91.1 jaargang 2018Limosa 90.4 jaargang 2017

[meer afleveringen]

 Limosa 92.2 jaargang 2019

nieuwste aflevering jaargang 92 (2) 2019  bekijk

VAN DER WINDEN J, DIRKSEN S †, DOODEMAN D, HOGEWEG N, VAN HORSSEN P, KELDER L, TULP I & POOT M Visdieven in het IJsselmeergebied: broedplaatskeuze en broedsucces in een wetland met weinig dynamiek
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R & SCHEKKERMAN H De 'krombekken' van Westhoek
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

ENS BJ, VAN LEEUWEN M, OOSTERBEEK K, NIENHUIS J & ALLEN AM Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN DER VLIET RE, DE KLEPPER A & BOUWMAN HB Ruimtegebruik van een Roek tijdens de uitvliegperiode van de jongen in een stadsomgeving
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

COTTAAR F, VAN KLEINWEE M & VERBEEK-COTTAAR J Gemengd broedpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw in IJmuiden in 2017
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Nederlandse Ornithologische Unie: mededelingen
[gratis pdf]

KLEEFSTRA R, VAN DIJK A, BOTH C & VLEK R Recensies
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster