Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 92.3 jaargang 2019Limosa 92.2 jaargang 2019
Limosa 92.1 jaargang 2019Limosa 91.4 jaargang 2018
Limosa 91.3 jaargang 2018Limosa 91.2 jaargang 2018

[meer afleveringen]

 Limosa 93.1 jaargang 2020

nieuwste aflevering jaargang 93 (1) 2020  bekijk

KLEYHEEG E, DIRKEN S †, VAN BEUSEKOM R, EGGENHUIZEN T, JONKERS D, KOFFIJBERG K, MAJOOR F & NAGTEGAAL J Ruiende Casarca's in Nederland: aantalsontwikkeling, herkomst, ecologie
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

ALTENBURG JF & BOUDEWIJN TJ Bosuil predeert lokale boerenzwaluw-populatie: effecten op overleving, reproductie en partnerkeuze
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R Stappen bij maanlicht: nachtelijk foerageergedrag van Kol- en Brandganzen rond een Friese slaapplaats
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

OOSTERHUIS R Dramatische afname van Groningse Ringmussen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R Andermans Veren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN DEN BREMER L, VAN TURNHOUT C, PIERSMA T, NIENHUIS J & DE JONG A Broedprestaties van Nederlandse Huiszwaluwen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Nederlandse Ornithologische Unie
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster