LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 89.3 jaargang 2016Limosa 89.2 jaargang 2016
Limosa 89.1 jaargang 2016Limosa 88.4 jaargang 2015
Limosa 88.3 jaargang 2015Limosa 88.2 jaargang 2015

[meer afleveringen]

 Limosa 89.4 jaargang 2016

nieuwste aflevering jaargang 89 (4) 2016  bekijk

VERVOORT MPJ & KLAASSEN RHG Foerageergedrag van overwinterende Blauwe Kiekendieven in Oost-Groningen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VERKUIL YI & PIERSMA T Genetische ongelukjes verklaren het ontstaan van drie typen mannen bij Kemphanen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Lensink R Slaapplaatsen van meeuwen op daken
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

ALTENBURG JF Culemborgse nieuwbouwwijk (b)lijkt spreeuwenwalhalla
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN OOSTEN HH Een pilotstudie naar nestpredatoren van in het duin broedende Graspiepers en Roodborsttapuiten
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

BOM RA Broedseloverlap bij Holenduiven
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

TULP I & KLEEFTRA R Andermans veren
[samenvatting] [summary] [gratis pdf]

Recencies
[samenvatting] [summary] [gratis pdf]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981: Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Ekko Smith, Ir. van Stuivenbergweg 4, 6644 AB Ewijk