LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 91.2 jaargang 2018Limosa 91.1 jaargang 2018
Limosa 90.4 jaargang 2017Limosa 90.3 jaargang 2017
Limosa 90.2 jaargang 2017Limosa 90.1 jaargang 2017

[meer afleveringen]

 Limosa 91.3 jaargang 2018

nieuwste aflevering jaargang 91 (3) 2018  bekijk

SPIERENBURG P & VAN DER SPEK V Golven Goudhanen: een analyse van de influx van 2015
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN DER SPEK V, SCHAAP L & EHRENBURG A Dertig jaar broedvogelmonitoring in de Amsterdamse Waterleidingduinen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

TEIXEIRA R & SURMINSKI P Roepactiviteit van Bosuilen geeft inzicht in hun inventarisatiecriteria
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

TULP I & KLEEFSTRA R Andermans Veren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

POLWIJK F, KLEEFSTRA R, VAN WINDEN E & ENS BJ Monitoring van verstoringsbronnen en verstoringen als onderdeel van hoogwatertellingen in de Waddenzee.
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

NOU-congres 2019
[samenvatting] [summary] [gratis pdf]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk