Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 93.4 jaargang 2020Limosa 93.3 jaargang 2020
Limosa 93.2 jaargang 2020Limosa 93.1 jaargang 2020
Limosa 92.3 jaargang 2019Limosa 92.2 jaargang 2019

[meer afleveringen]

 Limosa 94.1 jaargang 2021

nieuwste aflevering jaargang 94 (1) 2021  bekijk

KLEEFSTRA R, VAN DIJK A-J, NIENHUIS J, SCHEKKERMAN H & VAN TURNHOUT C Broedende Wulpen in Nederland: verspreiding, aantalsontwikkeling en broedsucces van een steltloper in zwaar weer
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

GERRITSEN GJ De broedbiologie van Wulpen in West-Overijssel
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

OTTENS HJ, WIERSMA P, KUSTERS T & DIJKSTRA B Nestbescherming en habitatgebruik van gezenderde kuikens geven inzichten voor bescherming van Drentse Wulpen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R, BIJLEVELD AI, VAN DIJK A-J, VAN ELS P, FOLMER E, VAN TURNHOUT C & VAN WINDEN E Overwinterende en doortrekkende Wulpen in Nederland: trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KRUCKENBERG H, DüTMANN H, Kämpfer S & FARTMANN T De zuidwestelijke Delta is een belangrijk rust- en overwinteringsgebied voor Wulpen van de Noord-Duitse broedpopulatie
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

ALTENBURG JF & VAN BEMMELEN RSA Kan de turn-over van Wulpen op een slaapplaats afgeleid worden uit de handpenrui?
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

FIJN RC, COLLIER MP, LUBBE SK, PLATTEEUW M & DUIJNS Sj Wulpentrek over zee: een studie naar vliegbewegingen en vlieggedrag in relatie tot nieuwe windparken op zee
[samenvatting] [summary]

KLEEFSTRA R Andermans veren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VOGELBESCHERMING NEDERLAND Factsheet Wulp
[gratis pdf]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster