LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 90.2 jaargang 2017Limosa 90.1 jaargang 2017
Limosa 89.4 jaargang 2016Limosa 89.3 jaargang 2016
Limosa 89.2 jaargang 2016Limosa 89.1 jaargang 2016

[meer afleveringen]

 Limosa 90.3 jaargang 2017

nieuwste aflevering jaargang 90 (3) 2017  bekijk

FIJN R, LEOPOLD M, DIRKSEN S, ARTS F, VAN ASCH M, BAPTIST M, CRAEYMEERSCH J, ENGELS B, VAN HORSEN P, DE JONG J, PERDON J, VAN DER ZEE E & VAN DER HAM N Een onverwachte concentratie van Zwarte Zee-eenden in de Hollandse kustzone in een gebied met hoge dichtheden van geschikte schelpdieren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

NIJLAND F & TIMMERMAN A Terreinkeuze van pleisterende Watersnippen op vochtige graslanden tijdens de voor- en najaarstrek
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R & TULP I Andermans Veren
[pdf alleen voor leden]

VAN KLEUNEN A, VAN ROOMEN M & FOPPEN R Rode en Oranje Lijst voor doortrekkende en overwinterende vogels in Nederland
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Bijlage bij: Van Kleunen A., M. van Roomen & R. Foppen 2017. Rode en Oranje Lijst voor doortrekkende en overwinterende vogels in Nederland. Limosa 90: 131-138
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

NOU mededelingen en samenvattingen
[samenvatting] [gratis pdf]

Recensies
[samenvatting] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk