Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 91.3 jaargang 2018Limosa 91.2 jaargang 2018
Limosa 91.1 jaargang 2018Limosa 90.4 jaargang 2017
Limosa 90.3 jaargang 2017Limosa 90.2 jaargang 2017

[meer afleveringen]

 Limosa 91.4 jaargang 2018

nieuwste aflevering jaargang 91 (4) 2018  bekijk

BULT H Afname van de Zwarte Specht op de Brabantse Wal: realiteit of karteringseffect?
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

SCHOLTEN J & STAAL J Habitatgebruik van Patrijzen op de Brabantse zandgronden
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

NAGTEGAAL J & VAN BRUGGEN J Kolonisatie van het binnenland door de Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw - een overzicht tot en met 2015
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

BRINKMAN C, UBELS B & VERVOORT M Predatie van nesten van Zwarte Spechten door Boommarters - een onderbelicht fenomeen?
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R Andermans Veren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KOK E NOU Themadag op de Landelijke Dag 2018
[samenvatting] [summary] [gratis pdf]

Redactie Limosa inhoudsopgave jaargang 91 2018
[gratis pdf]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster