Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 93.1 jaargang 2020Limosa 92.3 jaargang 2019
Limosa 92.2 jaargang 2019Limosa 92.1 jaargang 2019
Limosa 91.4 jaargang 2018Limosa 91.3 jaargang 2018

[meer afleveringen]

 Limosa 93.2 jaargang 2020

nieuwste aflevering jaargang 93 (2) 2020  bekijk

VAN MANEN W Huismus en Ringmus in Nederland meer dan 40 jaar gevolgd
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

STRUCKER R.C.W. Aantalsveranderingen en habitatkeuze van broedvogels in de zoetwatergetijdengebieden langs de Oude Maas
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

HULSCHER JB, NIENHUIS J & VOSLAMBER B Adoptie bij de Grote Canadese Gans: toeval, vrijwillig of kinderroof?
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

NIENHUIS J, HULSCHER JB & VOSLAMBER B Een halsband als kenmerk voor de herkenning van een jong door Grote Canadese Ganzen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

SCHOPPERS J Eksters die op gebouwen nestelen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

POTTERS H Opmerkelijke winterconcentraties van Pimpelmezen in Goudlork percelen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN ELS P, VAN WINDEN E, KLAASSEN O, SOLDAAT L & VAN TURNHOUT C Gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland: resultaten van 10 jaar tellen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

SPAANS AL In memoriam: Dr. C. Swennen (1929-2020) overleden
[samenvatting] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster